Pressens kildevern og elektronisk overvåkning


22

may not necessarily improve ED and thus one may need to sildenafil side effects NO.

. september i år var ICJ-Norges styremedlem Jon Wessel-Aas, som også er medlem av ICJ-Norges fagutvalg for personvern, kommunikasjonsfrihet og ytringsfrihet, invitert til å holde et av hovedinnleggene på et seminar om pressens kildevern i en verden med utstrakt elektronisk overvåkning, som del av en konferanse i regi av OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). Seminaret var initiert av Norges permanente delegasjon til OSSE.

De øvrige paneldeltagerne var:

Mr
. Ben Emmerson, UN Special Rapporteur on Protecting and Promoting Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism
Mr. Peter Studer, President of the Swiss Press Council (2001 – 2007), Chief Editor (Print / TV), and Media Lawyer
Ms. Katie Morris, Head of Europe and Central Asia Region, Article 19

Moderator var: Ms. Dunja Mijatović, Representative on Freedom of the Media, OSCE

Her kan du se opptak av alle innleggene:

Share