Psykiatri og rettsvern – seminar

ÅPENT SEMINAR OM BRUK AV TVANG

I PSYKISK HELSEVERN

ICJ- Norge inviterer til åpent seminar om bruk av tvang i psykisk helsevern
.

Seminaret vil finne sted Tisdag 24

and outcome realities. Patient and partner expectations, generic viagra online for sale age..

. august kl. 18-21 i Fritt Ords lokaler

(Uranisumborgveien 2, Oslo)

Innledere:

  • Geir-Ketil Hansen, Stortingets Helse- og omsorgskomitè
  • Jim Gottstein (USA), advokat og menneskerettighetsforkjemper
  • György Könczei (Ungarn), medlem av FN-komitèen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komitèen)

Klikk her for mer informasjon
.

Velkommen!

Share