Rapport om den russiske advokatstanden


Skjermbilde 2015-12-08 kl. 15.55.20Her kan du lese ICJs rapport om den russiske advokatstanden, Towards a Stronger Legal Profession in Russia, skrevet etter undersøkelser og en “mission” til Russland i mai 2015. Fra ICJ-Norge deltok Stine Langlete og Vidar Strømme i arbeidet, men slik at ICJs sekretariat har stått for det meste av skrivingen. Rapporten og undersøkelsene er muliggjort av støtte fra utenriksdepartementet. Rapporten tar for seg organiseringen av den russiske advokatstanden, og de manglene som foreligger. Bare cirka 10 prosent av russiske advokater er organisert som egentlige advokater, i den såkalte “Advokatura”. Disse er typisk små advokatselskaper som driver med mindre saker og straffesaker. Kvaliteten på disse er høyst varierende

available therapies for cost-effectiveness. cheap viagra online In the USA, the Massachusetts Male Aging Study, reported.

. De øvrige 90 prosentene er ikke regulert i det hele tatt, er ikke medlem av noen advokatforening og er ikke underkastet etiske regler eller beskyttet av taushetsplikt.

Dette er rapport nummer 2 i dette prosjektet
. I 2014 ble det utgitt en rapport om det russiske rettssystemet og russiske dommer.
Disse rapportene er blant de få som behandler russiske dommere og advokater på en kritisk men likevel faglig måte. Det som ellers foreligger av litteratur er enten alminnelig russisk faglitteratur, eller mer aktivistisk pregede rapporter.

Share