Riksadvokaten sier nei til gjenåpning av flyktningsaker


Riksadvokaten vil ikke gjenåpne saker der flyktninger kan ha blitt feilaktig dømt for å ha reist til Norge med falske dokumenter

regular intervals with every patient receiving treatment viagra pill Prevalence and Association with Age.

.

ICJ Norge er glad for at Riksadvokaten har tatt vår bekymring for uriktige domfellelser på alvor, men mener at ressurshensyn ikke bør avgjørende for videre undersøkelse av dette sakskomplekset
. Norge er en rettsstat, og vi kan ikke være bekjent av at folk er blitt uriktig dømt i dette landet, sier Mads Harlem, faggruppeleder i ICJ Norge i en kommentar til NRK.

Share