Seminar om implementering av CRPD i Norge

ICJ-Norge ved fagutalget for psykiatri og rettsvern inviterer til

SEMINAR OM IMPLEMENTERING AV CRPD I NORGE

med fokus på tvangsinngrep i psykisk helsevern og behovet for lovreform

*** 

Torsdag 10

DYSFUNCTION (ED) generic viagra online 17ERECTILE DYSFUNCTION.

. september 2015, kl
. 17-19.30

Uranienborgveien 2, Oslo (Fritt Ords lokaler)

Åpent for alle, ingen påmelding, gratis inngang

Seminaret vil foregå på engelsk

Møteleder: Ketil Lund

Program

Velkommen ved Ketil Lund & Hege Orefellen

 *

Mette Ellingsdalen:

Forced psychiatry – why it needs to be abolished

*

Guri Gabrielsen:

Use of Force: Discrimination in Law and Practice 

*

Tina Minkowitz:

What would CRPD-compliant mental health legislation look like?

*

Mads Andenæs:

UN Working Group on Arbitrary Detention – new guidelines on the right to challenge the lawfulness of detention before court

*

Facundo Chávez Penillas:

CRPD – State Parties obligation to end disability-based detention and non-consensual treatment

*

Spørsmål fra salen og diskusjon.

***

Takk til stiftelsen Fritt Ord, som stiller lokaler til rådighet.

For eventuelle spørsmål om seminaret, kontakt Hege Orefellen – e-post: hegejo@kjemi.uio.no

Share