Seminar om næringsliv og menneskerettigheter


Tradisjonen tro arrangerer ICJ-Norge også i år seminar om næringslivets menneskerettighetsansvar
. Mer informasjon – herunder om sakens faktum og om advokatene som skal prosedere saken – kommer etterhvert.

Fiktiv rettssak om rederinæringens menneskerettighetsansvar ved skipsbygging

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) ved fagutvalget for virksomheters menneskerettighetsansvar – har gleden av å invitere til årets seminar:

Tid:          Torsdag 4.mai 2017 kl. 17:00- 20:00

Sted:       Fritt Ord, Uranienborgveien 2 (inngang Parkveien)

Påmelding: Seminaret er gratis, men vi ber om at påmelding sendes til icj.seminar@gmail.com

Seminaret starter med en fiktiv rettssak: Et norsk verft inngår kontrakt om bygging av et skrog ved et polsk verft. Det viser seg at nordkoreanske tvangsarbeidere har jobbet med skroget, og at en av dem har blitt alvorlig skadet under arbeidet. Er det norske verftet erstatningsansvarlig? Hvilken betydning får internasjonale menneskerettighetsstandarder for aktsomhetsnormen? Les hele faktum og spørsmålene til partene her

Saken prosederes av ledende prosedyreadvokater. Den fiktive rettsaken belyser problemstillinger knyttet til arbeidsrett, erstatningsrett og menneskerettigheter

backup for any treatment complications, handle any sildenafil dosage • “Were you ever the victim of sexual abuse (forced to.

. Deretter vil ordstyrer Mai Vo og et ekspertpanel bestående av Jeanett Bergan (PwC Risk Advisory) Frode Elgesem (OECDs kontaktpunkt) og Kamil Zabielski (GIEK) sammen med prosedyreadvokatene innlede til debatt.

Program:

17:00 Velkommen

Ane Egeland, leder

17:05 Presentasjon av tvisten

Kiran Aziz, utvalgsmedlem

17:10 Saksøkers prosedyre

17:40 Saksøktes prosedyre

18:10 Pause

18:25 Paneldebatt med ordstyrer Mai Vo

Deltakere:

  • Jeanett Bergan, direktør i PwC Risk Advisory
  • Frode Elgesem, OECDs kontaktpunkt
  • Kamil Zabielski, Head of Sustainability Team, GIEK

19:30 Spørsmål fra salen

20:00 Slutt

 

 

Share