Seminar: Væpnede grupper og seksualisert vold


Røde Kors, Forsvarsdepartementet, og Forsvarets høgskole inviterer til det årlige fordypningsseminaret i krigens folkerett med todelt tematikk:

  1. væpnede grupper, og
  2. seksualisert vold i væpnede konflikter.

Se hele invitasjonen og det fullstendige programmet her

action. The disadvantages include invasive local viagra pill • Local Therapy.

.

 

 

Share