Situasjonen i Kashmir er nå umenneskelig!


Kiran Aziz, styremedlem i ICJ Norge, har skrevet om Kashmir-konflikten. Innlegget er publisert i Klassekampen fredag 25. oktober.

Innlegget er gjengitt i sin helhet under.

“Situasjonen i Kashmir er nå umenneskelig”

Nå er det snart tre måneder siden Modis regjering innførte strengt portforbud i den indiskkontrollerte delen av Kashmir (Jammu Kashmir). Portforbudet ble implementert som følge av opphevelsen av områdets særstatus i India, og har medført gnisninger mellom atommaktene India og Pakistan.  

Hver gang det oppstår spente situasjoner i Kashmir, begrenses den internasjonale oppmerksomheten til frykten for en stor skala krig mellom atommaktene. Det ingen imidlertid tar inn over seg, er hvordan livene til Kashmirs lokalbefolkning påvirkes i et område hvor det aldri blir fred
. Det så langt tre måneder lange portforbudet har skapt uutholdelige og umenneskelige leveforhold for tusenvis

easy-to-administer therapies, a huge population of viagra generic Additionally, such factors as (1) ease of administration,.

.  

Portforbudet innebærer at 900 000 indiske soldater er sendt til området med 9 millioner mennesker for å opprettholde «sikkerhet og orden». Folk er isolert i sine hjem uten tilgang til internett og telefonnettet er nede. Menneskene er altså avskåret fra kontakt og rapportering til omverdenen
. I realiteten forekommer et utpreget maktmisbruk og voldsbruk sammenholdt med brudd på flere menneskerettigheter som ytringsfrihet, retten til liv, medisinsk hjelp, utdannelse og en rettferdig rettergang.
 

Voldsbruken har medført at flere er blitt drept. Over 4000 mennesker er arrestert uten lov og dom. Over 140 av disse er mindreårige. De pårørende sitter med ubesvarte spørsmål om hvor deres nære er.  

Syke mennesker har ikke tilgang til grunnleggende medisinsk hjelp. Antall mennesker som er under psykisk belastning og opplever traumer, stiger drastisk. De har ikke tilgang til hjelp. Barn er frarøvet muligheten til å gå på skole ettersom svært mange skoler er stengt
.
 

Journalister avskjæres fra å gjøre jobben sin
. De må stå flere timer i kø for å kunne bruke PC i noen få minutter for å rapportere om situasjonen.
 

Portforbudet har store økonomiske konsekvenser for lokalbefolkningen, da flere forretninger er på randen av konkurs ettersom de får ikke eksportert varer ut. De fysiske og psykiske lidelsene forverrer seg hver dag som går. Det internasjonale samfunnet må legge press på India for å stanse portforbudet. Andre tiltak som sanksjoner må vurderes for å vise at vi omverdenen bryr seg.  

Folket i Kashmir fortjener å bli hørt av verdenssamfunnet etter over 70 år med krig og konflikt. 

 

 

Share