Studentnettverkene

Studentnettverket til ICJ har eksistert siden 2008. Nettverkets fokus er todelt: For det første arbeider vi opp mot studenter på juridisk fakultet gjennom seminarer, forelesninger og debatter som setter fokus på menneskerettslige problemstillinger – både innenfor og utenfor pensum. For det andre skal nettverket være et bindeledd mellom studentene og organisasjonen.

Studentnettverket er registrert som studentforening ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), og har i dag følgende styre:

Leder: Sigrid Terøy Finnes
Nestleder og PR: Ingunn Sandøy
Økonomiansvarlig: Oskar Jakobsen
Manduksjonsansvarlig: Aurora Valdivia Rosén
Fagutvalgsleder personvern: Camilla Aamaas
Fagutvalgsleder flyktning- og humanitærrett: Klimentina Radkova
Fagutvalgsleder dommere og advokaters uavhengighet: Unni Kolsrud      Sosialt ansvarlig: Sara Helene Tråholt Herfindal

Studentnettverket i Bergen har i dag følgende styre:

Leder: Maria Hauge
Organisasjonssekretær: Elmira Oshnavie
Økonomiansvarlig: Maria Øverland
PR-ansvarlig: Sebastian Mikkelsen
Sosialansvarlig: Kristin Mathisen
Fagutvalgsleder: Kine Brunsell
Fagutvalgsleder: Marie Mutoni Arnesen
Fagutvalgsleder: Marie Anglevik
Fagutvalgsleder: Lise Valen-Sendstad
Fagutvalgsleder: Synøve April Rylund Glesaaen
Fagutvalgsleder: Pia Baumann

Studentnettverket er først og fremst for studenter, men også nyutdannede er velkomne!

Ønsker du å engasjere deg i studentnettverkene? Besøk oss på Facebooksiden til nettverket i Oslo, og på Facebooksiden til nettverket i Bergen.

Share