Vilkårlig frihetsberøvelse og folkeretten


Norsk senter for menneskerettigheter (Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet) inviterer til Torkel Opsahls minneforelesning 2015.

Arbitrary detetion

Årets minneforelesning holdes av professor Mads Andenæs og har tittelen

“Arbitrary Detention and International Law”

Tid: 18. nov. 2015 14:15 – 16:30

Sted: Juridisk fakultet, Domus Media Vest, i “Kjerka”

Se hele invitasjonen på Norsk senter for menneskerettigheters nettsider
.

 

 

Mads Andenæs, som er mangeårig styremedlem i ICJ-Norge, ledet FNs arbeidsgruppe på vilkårlig frihetsberøvelse, som tidligere i år leverte sin rapport til FNs generalforsamling. Andenæs vil berøre flere av rapportens poenger i sin forelesning.

ICJ, som selv har publisert en veileder om grunnleggende prinsipper om og retningslinjer for frihetsberøvelse i væpnede konflikter, har vært opptatt av at det blir fokusert på temaet i FN og andre internasjonale organer

Traumadrawing blood into the penis, which is then retained by cialis online.

.

 

 

Share