Sted: Webinar (Zoom)
Tidspunkt: Tirsdag 8. juni kl. 17:30 - 19:30

ICJ inviterer til sitt årlige seminar om virksomheters menneskerettighetsansvar

Målsettingene fastsatt i Parisavtalen er en av de viktigste prioriteringene i den nasjonale handlingsplanen for Norge. Men hva skjer dersom utbygging av grønne prosjekter og utslippsfri energi fører til brudd på menneskerettigheter? Hvilket ansvar har norske bedrifter som er sentrale i det grønne skiftet?

ICJ inviterer til sitt årlige seminar om virksomheters menneskerettighetsansvar. I år vil vi særlig fokusere på hvordan hensynet til klima og miljø balanseres mot menneskerettigheter. Hva skjer når konsesjoner gitt som en del av ‘det grønne skiftet’ viser seg å ha negativ påvirkning på urfolks rettigheter? Hvordan ivaretas hensynet til menneskerettigheter under presset fra det grønne skiftet? Hvilke hensyn må ‘grønne bedrifter’ ta, og hvor langt må de strekke seg? Kan EUs taksonomi spille en rolle?

For å belyse disse, og tilknyttede spørsmål, har vi invitert to erfarne advokater til å prosedere et fiktivt faktum om temaet. I stedet for en dommeravgjørelse, vil et panel bestående av representanter fra næringslivet, FNs Ekspertmekanisme for urfolks rettigheter og Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv diskutere problemstillinger som prosedyrene har satt på spissen.

Panelet består av:

Cathrine Halsaa
Sekretariatsleder ved OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Sidsela Viken Nyebak
Vice President og leder for Corporate Sustainability hos Statkraft

Láilá Susanne Vars
Leder for FNs ekspertmekanisme for urfolks rettigheter

Elise Johansen
Professor ved Norsk Senter for havrett, Norges Arktiske Universitet, og Specialist Counsel i Wikborg Rein

Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma

Henrik Vaaler
Regjeringsadvokaten

Kiran Aziz
KLP Kapitalforvaltning

Del innlegget: