Nyhetsarkiv

Høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet

Fagutvalget for barns rettigheter har levert en høringsuttalelse som tar sikte på å kommentere noen aspekter ved utredningen som er særlig viktige i arbeidet med å bedre rettssikkerheten i barnevernet, blant annet ved å senke partsalderen til 12 år for styrke barns prosessuelle vern.

FNs menneskerettskomité: Norge krenket barnets rettigheter

Komiteen fant at Norge krenket konvensjonen om sivile og politiske rettigheter ved frihetsberøvelse av et mindreårig barn og at Norge plikter å yte full reparasjon gjennom kompensasjon. ICJ-medlem Mads Andenæs representerer klager.

Hensynet til barnets beste legitimerer ikke mer maktbruk

Justis- og beredskapsdepartementet la nylig frem et lovforslag om å endre utlendingsloven slik at fristene for politiets internering av barn utvides. ICJ Norge mener at regjeringen bruker barnekonvensjonen mot barnets beste.

ICJ Norge stiller som partshjelper i sak om menneskerettighetsbrudd

To kvinner hevder de ble utsatt for ulovlig tvangsmedisinering, beltelegging og bruk av isolasjon i løpet av en periode på 22 år. ICJ bistår som partshjelper.

— Viktig å få et rettsoppgjør med veldig alvorlige forbrytelser

Terje Einarsen mener etterforskningen av slavehold i IS-kalifatet bør være bred nok til å avdekke om norske statsborgere har vært involvert.

Einarsen og Oprysk om spesialtribunal som følge av aggresjonskrigen

I gjestelederen til Lov og Rett tar de til orde for at veien til en spesialdomstol ikke er lett, men ikke altfor komplisert hvis den politiske viljen er til stede.

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer