Nyhetsarkiv

UiO-professor krever norsk etterforskning av forbrytelser i Gaza

Norske etterforsknings- og påtalemyndigheter må uten ytterligere forsinkelser sette i gang etterforskning av forbrytelser begått i Gaza. De må også informere allmennheten, ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten om deres arbeid i denne forbindelse, skriver Professor Gentian Zyberi (UiO) i UNIFORM.

Heder, ikke hets! En oppfordring i anledning Samefolkets dag

Kommentar i forbindelse med Samefolkets dag skrevet av leder for fagutvalget for klima,- miljø og urfolksrett, Constance Jessen Holm.

Constance Jessen Holm leder for nytt fagutvalg

– Håpet er å sette sammen en god gruppe med flinke jurister som kan bidra med blant annet høringsinnspill, sier Jessen Holm som innsettes som leder på samenes nasjonaldag.

Folkemord i Gaza – eller kun forbrytelser mot menneskeheten?

Terje Einarsen og Rahman Chaudhry mener at saken som Sør-Afrika har anlagt for ICJ i Haag er mer relevant for flere norske juristers arbeid enn man kanskje skulle tro.

Lovforslag om overvåking – begrenset etter høringsinnspill fra ICJ

ICJ Norge tok til orde for at nytt lovforslag om overvåking var for vidt og skjønnsmessig. Med grunnlag i kritikken fra ICJ og andre aktører, har regjeringen nå lagt frem et revidert lovutkast.

Kan offentlige innkjøpere være mindre ansvarlige enn private?

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer