Nyhetsarkiv

Innspill til endringer i barnevernsloven

ICJ-Norges barnerettsutvalg har avgitt et høringsinnspill til Barne- og familiedepartementet om endringer i barnevernsloven.

Klager henleggelse til Riksadvokaten: utvider anmeldelsen til å omfatte folkemord

Anmeldelsen er inngitt på vegne av norske statsborgere og palestinere bosatt i Norge, og som oppholdt seg i Gaza fra 7. oktober 2023. I følge Utenriksdepartementet dreier det seg om rundt 300 personer.

Norsk påtalemyndighet henlegger sak mot israelsk krigslederskap

ICJ-Norge og Forsvar folkeretten vurderer nå å klage på henleggelsen av Benjamin Gantz, Yoav Gallant og Herzi Halevi.

Styreleder Einarsen i samtale med Gaza-spesialrapportør

ICJ-Norges Terje Einarsen deltok i en panelsamtale på Bergen Global med FNs spesialrapportør for Palestina, Francesca Albanese.

UiO-professor krever norsk etterforskning av forbrytelser i Gaza

Norske etterforsknings- og påtalemyndigheter må uten ytterligere forsinkelser sette i gang etterforskning av forbrytelser begått i Gaza. De må også informere allmennheten, ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten om deres arbeid i denne forbindelse, skriver Professor Gentian Zyberi (UiO) i UNIFORM.

Heder, ikke hets! En oppfordring i anledning Samefolkets dag

Kommentar i forbindelse med Samefolkets dag skrevet av leder for fagutvalget for klima,- miljø og urfolksrett, Constance Jessen Holm.

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer