Nyhetsarkiv

Hensynet til barnets beste legitimerer ikke mer maktbruk

Justis- og beredskapsdepartementet la nylig frem et lovforslag om å endre utlendingsloven slik at fristene for politiets internering av barn utvides. ICJ Norge mener at regjeringen bruker barnekonvensjonen mot barnets beste.

ICJ Norge stiller som partshjelper i sak om menneskerettighetsbrudd

To kvinner hevder de ble utsatt for ulovlig tvangsmedisinering, beltelegging og bruk av isolasjon i løpet av en periode på 22 år. ICJ bistår som partshjelper.

— Viktig å få et rettsoppgjør med veldig alvorlige forbrytelser

Terje Einarsen mener etterforskningen av slavehold i IS-kalifatet bør være bred nok til å avdekke om norske statsborgere har vært involvert.

Einarsen og Oprysk om spesialtribunal som følge av aggresjonskrigen

I gjestelederen til Lov og Rett tar de til orde for at veien til en spesialdomstol ikke er lett, men ikke altfor komplisert hvis den politiske viljen er til stede.

Straffeforfølgelse av ISIL – et nasjonalt eller internasjonalt ansvar?

De fleste europeiske stater motsetter seg tilbakeføring av ISIL-medlemmer og deres familier. Forsøk på å etablere en internasjonal domstol i regionen har imidlertid ikke lyktes. Dette har ført til at flere rettssaker mot ISIL-medlemmer har blitt ført blant annet i Norge. Spørsmålet om hvordan ISIL-medlemmene i best mulig grad kan bli ansvarliggjort, står fremdeles ubesvart.

Oppsummering av konferansen «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter»

Referat fra konferansen som ble arrangert i februar 2023 av ICJ Norge og Forsvar Folkeretten.

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer