Nyhetsarkiv

Anmodning om spesialdomstol for å rettsforfølge krigen i Ukraina

Rettsstaten under sterkt press i Polen

Debattinnlegg: Vi må støtte et spesialtribunal for Ukraina nå!

Liliia Oprysk og Terje Einarsen med debattinnlegg om behovet for et spesialtribunal som kan pådømme angrepskrigen mot Ukraina og holde det russiske lederskapet ansvarlig.

Kommentar til Høyesteretts nye avgjørelse om ytringsfrihetens grenser

Erlend Balsvik med kommentar til Høyesteretts dom om hatefulle ytringer etter straffeloven § 185.

Nytt om Norges ansvar for IS-kvinner og deres barn

Terje Einarsen og Mads Harlem med kommentar til EMD sin storkammerdom om repatriering av norske IS-kvinner og deres barn.

Felles brev til Stortinget om ratifikasjon og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig

ICJ-Norge støtter representantforslaget om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om aggresjonsforbrytelse og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov.

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer