Nyhetsarkiv

Diskusjonen om nye smitteverntiltak

Utvalgsleder Helge Morset har sammen med filosof Pål-Henrik Hagen skrevet en prinsipielt orientert kommentar i Subjekt, som uttrykker skepsis til den nye smittevernstrategien

Høringssvar til forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA i norsk rett

ICJ-Norge mener tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA reiser flere juridiske og prinsipielle problemstillinger som må avklares i forkant av samtykke av Stortinget. I dette høringssvaret redegjør ICJ for disse problemstillingene.

Ytringsfrihet i den digitale verden

ICJs utvalg for personvern og ytringsfrihet arrangerte temakveld i Frokostkjelleren den 22. november 2021.

ICJs Polen-engasjement fortsetter

Utvalgsleder Malgorzata Cyndecka og styreleder Terje Einarsen har i november skrevet debattinnlegg, blitt intervjuet og deltatt i debatt om rettsstat, demokrati og forbudet mot abort i Polen – og om hva Norge bør gjøre. Siste nytt: Reportasje i Dag og Tid.

Dette er ikke nødhjelp

Terje Einarsen og Malgorzata Cyndecka svarer på kritikk mot aksjonen om å stanse utbetalinger av EØS-midler til Polen.

Bedre integrering

Professor Cecilie Hamnes Carlsen ved Høgskulen på Vestlandet og vår styreleder Terje Einarsen skriver i dette innlegget at det er viktig at den nye regjeringen gjennomgår innstrammingstiltakene i norsk integreringspolitikk, og fjerner regler som svekker integrering og leder til utenforskap.

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer