Nyhetsarkiv

Felles brev til Stortinget om ratifikasjon og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig

ICJ-Norge støtter representantforslaget om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om aggresjonsforbrytelse og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov.

ICJ-Norge mener Grunnloven bør endres før Tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid ratifiseres

ICJ-Norge har inngitt supplerende uttalelse til Stortinget.

ICJ-Norge fraråder en reversering av domstolsreformen

ICJ-Norge har levert høringssvar om reversering av domstolsreformen fra 2021.

Når er banker ansvarlige for sine kunders brudd på menneskerettigheter?

ICJ ønsker velkommen til sitt årlige seminar med prosedyre om virksomheters menneskerettighetsansvar, som i år handler om rekkevidden og konsekvensene av den nye åpenhetsloven for bankene.

Stortinget vil ikke fryse EØS-midler til Polen

ICJ-Norges arbeid for å motvirke knusing av maktfordelingsprinsippet i Polen og vise respekt for europeiske traktater fikk ikke støtte av flertallet på Stortinget.

ICJ-Norge støtter forslag om evaluering av Norges deltakelse i krigen i Syria og Irak

ICJ-Norge har i høringsuttalelse støttet forslag om evaluering av Norges deltakelse i krigen i Syria og Irak

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer