Studentnettverket i Oslo

ICJ-Norge studentnettverket i Oslo arbeider med spørsmål innen utvalgte rettsområder. Nettverket er organisert med et styre, styreleder og nærmere bestemte fagutvalg med ledere valgt av nettverket selv. Nettverket er representert i ICJ-Norges styre ved styreleder og samarbeider med hovedorganisasjonen innenfor ICJ-Norges formål og rammer.

Studentnettverket står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker nettverket selv til enhver tid velger å prioritere. Medlemskap i studentnettverket er forbeholdt juss-studenter.

Studentnettverket ledes av

Masterstudent i rettsvitenskap

Sigrid Terøy Finnes