Polen-samarbeidet

ICJ-Norge etablerte i samarbeid med studentnettverket i Bergen, Den norske dommerforening, Advokatforeningen og Rafto-stiftelsen en ad-hoc gruppe for rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål i Polen, under ICJ-Norges ledelse ved professor Terje Einarsen. Foranledningen var Raftos Menneskerettighetspris i 2018 til den polske sivilombudsmannen Adam Bodnar. Arbeidet har blant annet omfattet møter med polske dommerforeninger og dommere og norske myndigheter om overføring og bruk av norske EØS-midler og deltakelse på solidaritetsmarkeringer i Warszawa. Samarbeidet, som også har innbefattet andre norske organisasjoner, ble i 2021 gitt en løsere struktur hvor ICJ-Norge ikke lenger leder samarbeidet.

Leder for EU/EØS-utvalget, førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka er nå ICJ-Norges faste representant i Polen-samarbeidet.

Samarbeidet ledes av

Førsteamanuensis

Malgorzata Cyndecka