Ressursgruppen

Ressursgruppen for ICJ-Norge ble etablert i 2018, opprinnelig som støtte for det da nystiftede studentnettverket i Bergen. Ressursgruppen består av dommere, advokater og universitetsjurister som i og utenfor minst ett fellesmøte i semesteret har bidratt med ideer, råd og deltakelse på aktiviteter i regi av nettverket. Ressursgruppen kan også brukes av studentnettverket i Oslo.

Ressursgruppen ledes av professor Terje Einarsen.

Samarbeidet ledes av

Professor

Terje Einarsen