Tyrkia-samarbeidet

ICJ-Norge har over flere år samarbeidet med Den norske dommerforening, Advokatforeningen, Norsk PEN og ICJs studentnettverk om spørsmål knyttet til advokaters, påtalejuristers og dommeres uavhengighet i Tyrkia. Arbeidet består særlig av observasjon av rettssaker i Tyrkia hvor jurister i de nevnte grupper har vært tiltalt for tyrkiske domstoler i etterkant av kuppforsøket i 2016, men også av arrangering av seminarer, dialog med norske myndigheter og informasjonsarbeid i form av rapportering og skriving av artikler.

ICJs arbeid har i hovedsak vært ledet av tingrettsdommer Heidi Heggdal.

Samarbeidet ledes av

Tingrettsdommer

Heidi Heggdal