Sted: Frokostkjelleren Studentpub
Tidspunkt: 22. november 2021

Må ytringsfriheten vike i en digital verden?

Rammene for overvåkning og straffeforfølgning innenfor ytringsfrihetens område utvides stadig. Bare siden i sommer har det det kommet to nye lovforslag som berører ytringsfriheten på en inngripende måte.

Forbud mot politisk påvirkning i samarbeid med fremmed etterretning. Lovforslaget gjelder tilsynelatende et snevert område, men er så vidt utformet at det kan invitere til misbruk.

Hjemmel for at politiet skal kunne lagre alt som skrives på nettet i 15 år. Lovforslaget kan føre til selvsensur, at folk vegrer seg for å delta i debatt i frykt for å bli overvåket.

ICJ gir en oversikt over hvert av forslagene, og Jon Wessel-Aas gir uttrykk for Advokatforeningen syn på saken. Vi ser også på hvordan forslagene faller inn i et større mønster hvor ytringsfriheten stadig utfordres av ulike hensyn i en digital verden. Det blir anledning til å stille spørsmål til panelet.

I panelet vil være:

  • Jon Wessel-Aas, advokat og leder i Advokatforeningen
  • Charlotte Elise Thuesen, advokat med spesialisering i personvern
  • Jarle Langeland, jurist med spesialisering i personvern
  • Erlend G. Balsvik, advokat og leder for ICJ Norges utvalg for personvern og ytringsfrihet.
Del innlegget: