Virksomheters menneskerettighetsansvar

Fagutvalget for virksomheters menneskerettighetsansvar arbeider med rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål knyttet til bedrifters og andre virksomheters ansvar for ikke å begå eller medvirke til menneskerettighetskrenkelser i Norge eller andre land, enten virksomheten er privat eller offentlig. Utvalgets mandat omfatter både utvikling og gjennomføring av norsk lovgivning og felles internasjonale standarder for å forebygge alvorlige brudd på menneskerettighetene og sikre ansvarlig næringsvirksomhet.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Advokat

Mari Gjefsen

Siste nytt