Virksomheters menneskerettighetsansvar

Arbeidsfelt:

ICJ  har siden 2006 hatt et spesielt fokus på temaet virksomhetsansvar gjennom prosjektet ”Corporate Complicity & Legal Accountability”.

ICJ samarbeider også med FNs spesialrepresentant for næringsliv og menneskerettigheter, John Ruggie. Dette arbeidet har resultert i en tredelt rapport utarbeidet av et panel bestående av åtte eksperter. Rapporten er tilgjengelig på ICJs nettsider, og inneholder blant annet veiledning og retningslinjer som kan anvendes av selskaper, frivillige organisasjoner, jurister og andre med interesse for feltet.

ICJ-Norges fagutvalg på området ble etablert i 2009.

Det norske fagutvalget vil blant annet følge opp ICJs rapport

Nyheter fra fagutvalget finnes her.

Medlemmer:

Kiran Aziz, advokat og senioranalytiker ansvarlige investeringer,  KLP Kapitalforvaltning (Leder)

Audun Lunnan Hjort, advokatfullmektig, Wikborg Rein

Marthe Kielland Røssak, LLM-student, UiO

Benedicte Sveinsson, jurist og rådgiver, Nærings- og fiskeridepartementet

Anders Ødegård, advokatfullmektig, Schjødt

Amie Sørensen, advokat, Bahr

Aktuelle lenker for den som vil lære mer om virksomheters menneskerettighetsansvar:

St.meld. nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Utenriksdepartementet – Næringslivets samfunnsansvar

FNs spesialrapportør for næringsliv og menneskerettigheter (John Ruggie)

Unites Nations Global Compact

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

ICJ – International Economic Relations Project

The Human Rights and Business Project – The Danish Institute for Human Rights

Business & Human Rights Resource Centre

ISO 26000

GRI – Global Reporting Initiative

European Commission

EITI

CSR Europe

Global Witness

The Business Leaders Initiative on Human Rights

The Business of a Better World Network

Bærekraftig verdiskaping

OECDs kontaktpunkt i Norge

Principles for responsible investment

Fafo-rapport 2010:21 – Overcoming Obstacles to Justice

The George Washington International Law review 2009/4: Transnational Corporate Responsibility  for the 21st Century

Share