PST etterforsker nå om søstrene som ble hentet hjem fra Syria til Norge i slutten av mars, hadde slaver mens de bodde i terrorkalifatet, eller om de var del av det religiøse politiet til IS. Det melder NRK.

De fleste av slavene var kvinner og jenter fra jesidi-minoriteten, men også ikke-muslimer ble brukt. I tillegg er det fastslått at IS hadde et religiøst politi som kvinner deltok i. Rapporter tilsier at tilreisende kvinner deltok, men omfanget er ukjent.

Styreleder i ICJ Norge, Terje Einarsen, ble intervjuet i forbindelse med NRK-saken. Han uttalte at det er viktig å etterforske handlingene.

— Det er alltid viktig å etterforske og få et rettsoppgjør med veldig alvorlige forbrytelser. Når det gjelder jesidiene spesielt, er det bred enighet om at de har blitt utsatt for et folkemord. Derfor bør etterforskningen være bred nok til å avdekke om norske statsborgere har vært involvert.