I 2016 reiste Greenpeace og Natur og Ungdom sak mot staten med påstand om at utvinningstillatelser til petroleumsvirksomhet i Barentshavet var i strid med Grunnloven § 112.

Saken ble senere tatt opp av EMD. 

ICJ og ICJ Norge har engasjert seg i forbindelse med at saken ble tatt opp av EMD. Overfor domstolen har organisasjonene presentert internasjonale menneskerettsstandarder og rettspraksis som mulig grunnlag for privatpersoners adgang til å kreve partsstatus for brudd på retten til liv og privatliv som følge av klimaendringene.

Les saken på ICJs nettside her.