Siste nytt

Oppsummering av konferansen «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter»

Referat fra konferansen som ble arrangert i februar 2023 av ICJ Norge og Forsvar Folkeretten.

Høringsuttalelse om opprettelse av spesialtribunal for aggresjonsforbrytelsen mot Ukraina

Styreleder for ICJ Norge, Terje Einarsen og assisterende generalsekretær for Den norske Helsingforskomitée kom nylig med en høringsuttalelse vedrørende etableringen av et spesialtribunal for aggresjonsforbrytelsen begått mot Ukraina.

Høringsuttalelse om straffeloven § 185 om hatefulle ytringer

I en høringsuttalelse kommenterer ICJ Norge blant annet forslag til reformulering av straffeloven § 185 og forslagene til endringer i straffeloven §§ 156 og 256.

Utenriksministerens svar på anmodning om spesialtribunal

Utenriksminister Anniken Huitfeldt svarer på ICJ Norges anmodning om norsk støtte til spesialdomstol for Ukraina-krigen.

Konferanse 9. februar: «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter. Retten til selvbestemmelse»

Arrangement

9. februar

Konferanse 9. februar: «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter. Retten til selvbestemmelse»

27.april 2022 kl. 15:00 – 17:00

Når er banker ansvarlige for sine kunders brudd på menneskerettigheter?

ICJ ønsker velkommen til sitt årlige seminar med prosedyre om virksomheters menneskerettighetsansvar, som i år handler om rekkevidden og konsekvensene av den nye åpenhetsloven for bankene.
16. november 2021

Accountability for ISIL – National or International Responsibility?

Seminaret vil belyse alternative former for rettsoppgjør, de folkerettslige rammene og ansvaret til nasjonalstater og det internasjonale samfunnet.

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer