Siste nytt

Diskusjonen om nye smitteverntiltak

Utvalgsleder Helge Morset har sammen med filosof Pål-Henrik Hagen skrevet en prinsipielt orientert kommentar i Subjekt, som uttrykker skepsis til den nye smittevernstrategien

Høringssvar til forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA i norsk rett

ICJ-Norge mener tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA reiser flere juridiske og prinsipielle problemstillinger som må avklares i forkant av samtykke av Stortinget. I dette høringssvaret redegjør ICJ for disse problemstillingene.

Ytringsfrihet i den digitale verden

ICJs utvalg for personvern og ytringsfrihet arrangerte temakveld i Frokostkjelleren den 22. november 2021.

ICJs Polen-engasjement fortsetter

Utvalgsleder Malgorzata Cyndecka og styreleder Terje Einarsen har i november skrevet debattinnlegg, blitt intervjuet og deltatt i debatt om rettsstat, demokrati og forbudet mot abort i Polen – og om hva Norge bør gjøre. Siste nytt: Reportasje i Dag og Tid.

Dette er ikke nødhjelp

Terje Einarsen og Malgorzata Cyndecka svarer på kritikk mot aksjonen om å stanse utbetalinger av EØS-midler til Polen.

Arrangement

16. november 2021

Accountability for ISIL – National or International Responsibility?

Seminaret vil belyse alternative former for rettsoppgjør, de folkerettslige rammene og ansvaret til nasjonalstater og det internasjonale samfunnet.
22. november 2021

Må ytringsfriheten vike i en digital verden?

Rammene for overvåkning og straffeforfølgning innenfor ytringsfrihetens område utvides stadig. Bare siden i sommer har det det kommet to nye lovforslag som berører ytringsfriheten på en inngripende måte.
Tirsdag 8. juni kl. 17:30 - 19:30

ICJ inviterer til sitt årlige seminar om virksomheters menneskerettighetsansvar

Hvordan veies hensynet til menneskerettigheter mot hensynet til klima og miljø?

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer