Siste nytt

Innspill til endringer i barnevernsloven

ICJ-Norges barnerettsutvalg har avgitt et høringsinnspill til Barne- og familiedepartementet om endringer i barnevernsloven.

Klager henleggelse til Riksadvokaten: utvider anmeldelsen til å omfatte folkemord

Anmeldelsen er inngitt på vegne av norske statsborgere og palestinere bosatt i Norge, og som oppholdt seg i Gaza fra 7. oktober 2023. I følge Utenriksdepartementet dreier det seg om rundt 300 personer.

Norsk påtalemyndighet henlegger sak mot israelsk krigslederskap

ICJ-Norge og Forsvar folkeretten vurderer nå å klage på henleggelsen av Benjamin Gantz, Yoav Gallant og Herzi Halevi.

Styreleder Einarsen i samtale med Gaza-spesialrapportør

ICJ-Norges Terje Einarsen deltok i en panelsamtale på Bergen Global med FNs spesialrapportør for Palestina, Francesca Albanese.

UiO-professor krever norsk etterforskning av forbrytelser i Gaza

Norske etterforsknings- og påtalemyndigheter må uten ytterligere forsinkelser sette i gang etterforskning av forbrytelser begått i Gaza. De må også informere allmennheten, ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten om deres arbeid i denne forbindelse, skriver Professor Gentian Zyberi (UiO) i UNIFORM.

Arrangement

Tirsdag 9. april 17:30

Arrangement: Visning av THE RECOVERY CHANNEL i samarbeid med ICJ-Norge

Filmen THE RECOVERY CHANNEL vises på Vika Kino som et samarbeid mellom ICJ-Norge og Twentyone Pictures. Filmen handler om en nyhetskanal som går i dybden og presenterer nyheter om psykisk helse, menneskerettigheter og tvang i psykiatrien.
30. januar 2024 kl. 15:00-17:00

Kan offentlige innkjøpere være mindre ansvarlige enn private?

9. februar

Konferanse 9. februar: «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter. Retten til selvbestemmelse»

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer