Siste nytt

Dette er ikke nødhjelp

Terje Einarsen og Malgorzata Cyndecka svarer på kritikk mot aksjonen om å stanse utbetalinger av EØS-midler til Polen.

Bedre integrering

Professor Cecilie Hamnes Carlsen ved Høgskulen på Vestlandet og vår styreleder Terje Einarsen skriver i dette innlegget at det er viktig at den nye regjeringen gjennomgår innstrammingstiltakene i norsk integreringspolitikk, og fjerner regler som svekker integrering og leder til utenforskap.

ICJ-Norge med innspill den nye regjeringsplattformen

ICJ-Norge innga innspill til den nye regjeringsplattformen, i form av 10 konkrete forslag. Vi kommer tilbake til videre oppfølgning av forslagene, jf. Hurdalsplattformen.

Polen demonterer rettsstaten

Terje Einarsen og Malgorzata Cyndecka fortsetter i dette innlegget å ta til orde for å stanse utbetalinger av EØS-midler til Polen, etter at de tidligere sendte brev til Regjeringen og stortingspartiene med anmodning om å stanse utbetalingene.

Maria Hessen Jacobsen tildeles Rettssikkerhetsprisen 2021

ICJ-Norge gratulerer Maria Hessen Jacobsen som vinner av Rettssikkerhetsprisen 2021.

Arrangement

Tirsdag 8. juni kl. 17:30 - 19:30

ICJ inviterer til sitt årlige seminar om virksomheters menneskerettighetsansvar

Hvordan veies hensynet til menneskerettigheter mot hensynet til klima og miljø?

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer