Siste nytt

Felles brev til Stortinget om ratifikasjon og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig

ICJ-Norge støtter representantforslaget om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om aggresjonsforbrytelse og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov.

ICJ-Norge mener Grunnloven bør endres før Tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid ratifiseres

ICJ-Norge har inngitt supplerende uttalelse til Stortinget.

ICJ-Norge fraråder en reversering av domstolsreformen

ICJ-Norge har levert høringssvar om reversering av domstolsreformen fra 2021.

Når er banker ansvarlige for sine kunders brudd på menneskerettigheter?

ICJ ønsker velkommen til sitt årlige seminar med prosedyre om virksomheters menneskerettighetsansvar, som i år handler om rekkevidden og konsekvensene av den nye åpenhetsloven for bankene.

Stortinget vil ikke fryse EØS-midler til Polen

ICJ-Norges arbeid for å motvirke knusing av maktfordelingsprinsippet i Polen og vise respekt for europeiske traktater fikk ikke støtte av flertallet på Stortinget.

Arrangement

27.april 2022 kl. 15:00 – 17:00

Når er banker ansvarlige for sine kunders brudd på menneskerettigheter?

ICJ ønsker velkommen til sitt årlige seminar med prosedyre om virksomheters menneskerettighetsansvar, som i år handler om rekkevidden og konsekvensene av den nye åpenhetsloven for bankene.
16. november 2021

Accountability for ISIL – National or International Responsibility?

Seminaret vil belyse alternative former for rettsoppgjør, de folkerettslige rammene og ansvaret til nasjonalstater og det internasjonale samfunnet.
22. november 2021

Må ytringsfriheten vike i en digital verden?

Rammene for overvåkning og straffeforfølgning innenfor ytringsfrihetens område utvides stadig. Bare siden i sommer har det det kommet to nye lovforslag som berører ytringsfriheten på en inngripende måte.
Tirsdag 8. juni kl. 17:30 - 19:30

ICJ inviterer til sitt årlige seminar om virksomheters menneskerettighetsansvar

Hvordan veies hensynet til menneskerettigheter mot hensynet til klima og miljø?

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer