Siste nytt

Høringssvar: Endringer i straffeloven mv. – påvirkningsvirksomhet

ICJ-Norge har ved fagutvalget for ytringsfrihet og personvern levert en høringsuttalelse hvor vi stiller oss kritisk til forslaget til endringer i straffeloven mv. om kriminalisering av påvirkningsvirksomhet i samarbeid med utenlandsk etterretning, og bruk av skjulte tvangsmidler i den forbindelse.

Utlendingsnemnda og rettssikkerheten

Geir Kjell Andersland tar i dette debattinnlegget til orde for å erstatte UNE med en egen forvaltningsdomstol.

Vi kan ikke vurdere Norges ytringsfrihet uten 22. juli

Terje Einarsen og Ketil Lund skriver i dette innlegget at ytringsfrihetskommisjonene ikke er tilstrekkelig egnet til å vurdere hvordan massakren på Utøya påvirket ytringsklimaet. Forfatterne tar til orde for en ny kommisjon for vurdering av årsakene til og virkningene av terrorangrepene.

Domstolkommisjonens forslag går ikke langt nok i å sikre domstolenes uavhengighet

I høringssvar til Domstolkommisjonens rapport tar ICJ-Norge til orde for at kommisjonen burde gått enda lenger i sine forslag for å sikre uavhengige domstoler.

Fortsatt bekymret for nedbyggingen av rettsstaten i Polen

I et åpent brev til Utenriksministeren uttrykker ICJ-Norge sammen med Ad-hoc gruppen for Polen, bekymring for nedbyggingen av rettsstaten i Polen.

Arrangement

Tirsdag 8. juni kl. 17:30 - 19:30

ICJ inviterer til sitt årlige seminar om virksomheters menneskerettighetsansvar

Hvordan veies hensynet til menneskerettigheter mot hensynet til klima og miljø?

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer