Siste nytt

Anmodning om spesialdomstol for å rettsforfølge krigen i Ukraina

Rettsstaten under sterkt press i Polen

Debattinnlegg: Vi må støtte et spesialtribunal for Ukraina nå!

Liliia Oprysk og Terje Einarsen med debattinnlegg om behovet for et spesialtribunal som kan pådømme angrepskrigen mot Ukraina og holde det russiske lederskapet ansvarlig.

Kommentar til Høyesteretts nye avgjørelse om ytringsfrihetens grenser

Erlend Balsvik med kommentar til Høyesteretts dom om hatefulle ytringer etter straffeloven § 185.

Nytt om Norges ansvar for IS-kvinner og deres barn

Terje Einarsen og Mads Harlem med kommentar til EMD sin storkammerdom om repatriering av norske IS-kvinner og deres barn.

Arrangement

27.april 2022 kl. 15:00 – 17:00

Når er banker ansvarlige for sine kunders brudd på menneskerettigheter?

ICJ ønsker velkommen til sitt årlige seminar med prosedyre om virksomheters menneskerettighetsansvar, som i år handler om rekkevidden og konsekvensene av den nye åpenhetsloven for bankene.
16. november 2021

Accountability for ISIL – National or International Responsibility?

Seminaret vil belyse alternative former for rettsoppgjør, de folkerettslige rammene og ansvaret til nasjonalstater og det internasjonale samfunnet.
22. november 2021

Må ytringsfriheten vike i en digital verden?

Rammene for overvåkning og straffeforfølgning innenfor ytringsfrihetens område utvides stadig. Bare siden i sommer har det det kommet to nye lovforslag som berører ytringsfriheten på en inngripende måte.
Tirsdag 8. juni kl. 17:30 - 19:30

ICJ inviterer til sitt årlige seminar om virksomheters menneskerettighetsansvar

Hvordan veies hensynet til menneskerettigheter mot hensynet til klima og miljø?

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer