Siste nytt

ICJ Norway and Defend International Law file complaint against Israeli leaders for complicity in crimes against humanity

ICJ Norway and Defend International Law have filed a complaint with Norwegian prosecutors against Israeli Defence Minister Yoav Gallant, member of Israel’s War Cabinet Benjamin Gantz and Chief of Israeli General Staff Herzl Halevi, for complicity in crimes against humanity in Gaza.

ICJ-Norge og Forsvar folkeretten anmelder israelske ledere for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten

Grunnlaget for anmeldelsen er straffeloven § 102, både alternativene bokstav a (drap), bokstav b (utryddelse), bokstav d (tvungen forflytting), bokstav h (forfølgelse) og bokstav k (umenneskelig handling).

Møte med utenriksminister Espen Barth Eide

Mandag 6. november møtte ICJ-Norge og 14 andre organisasjoner utenriksminister Espen Barth Eide for å diskutere situasjonen i Gaza.

UD: Partene har plikt til å muliggjøre at nødhjelp kommer inn

Appellen som ble innsendt av ICJ Norge og Initiativet Forsvar folkeretten, er nå besvart av Utenriksdepartementet. I svaret understrekes det blant annet at UD opprettholder Norges langvarige engasjement for en forhandlet tostatsløsning mellom Israel og Palestina.

Sivilsamfunnets rettsstatsmelding for 2023

Rettsstatsmeldingen gir en indikasjon på hvordan den norske rettsstaten oppleves i hverdagen, basert på innspill fra 22 sivile organisasjoner. ICJ ga innspill på flere av punktene, blant annet overprøving av forvaltningsvedtak, pressefrihet, skjerming i psykiatrien, menneskerettslige utfordringer i barnevernssaker og rettssikkerhet for studenter. Samtlige innspill ble tatt med i meldingen.

Arrangement

9. februar

Konferanse 9. februar: «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter. Retten til selvbestemmelse»

27.april 2022 kl. 15:00 – 17:00

Når er banker ansvarlige for sine kunders brudd på menneskerettigheter?

ICJ ønsker velkommen til sitt årlige seminar med prosedyre om virksomheters menneskerettighetsansvar, som i år handler om rekkevidden og konsekvensene av den nye åpenhetsloven for bankene.
16. november 2021

Accountability for ISIL – National or International Responsibility?

Seminaret vil belyse alternative former for rettsoppgjør, de folkerettslige rammene og ansvaret til nasjonalstater og det internasjonale samfunnet.

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer