Siste nytt

Heder, ikke hets! En oppfordring i anledning Samefolkets dag

Kommentar i forbindelse med Samefolkets dag skrevet av leder for fagutvalget for klima,- miljø og urfolksrett, Constance Jessen Holm.

Constance Jessen Holm leder for nytt fagutvalg

– Håpet er å sette sammen en god gruppe med flinke jurister som kan bidra med blant annet høringsinnspill, sier Jessen Holm som innsettes som leder på samenes nasjonaldag.

Folkemord i Gaza – eller kun forbrytelser mot menneskeheten?

Terje Einarsen og Rahman Chaudhry mener at saken som Sør-Afrika har anlagt for ICJ i Haag er mer relevant for flere norske juristers arbeid enn man kanskje skulle tro.

Lovforslag om overvåking – begrenset etter høringsinnspill fra ICJ

ICJ Norge tok til orde for at nytt lovforslag om overvåking var for vidt og skjønnsmessig. Med grunnlag i kritikken fra ICJ og andre aktører, har regjeringen nå lagt frem et revidert lovutkast.

Kan offentlige innkjøpere være mindre ansvarlige enn private?

Arrangement

30. januar 2024 kl. 15:00-17:00

Kan offentlige innkjøpere være mindre ansvarlige enn private?

9. februar

Konferanse 9. februar: «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter. Retten til selvbestemmelse»

27.april 2022 kl. 15:00 – 17:00

Når er banker ansvarlige for sine kunders brudd på menneskerettigheter?

ICJ ønsker velkommen til sitt årlige seminar med prosedyre om virksomheters menneskerettighetsansvar, som i år handler om rekkevidden og konsekvensene av den nye åpenhetsloven for bankene.

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer