Barns rettigheter

Fagutvalget for barns rettigheter arbeider med rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål relatert til barns rettsstilling i Norge og eventuelt også andre steder hvor det kan være naturlig for ICJ-Norge å engasjere seg. Mandatet omfatter gjennomføring av barnekonvensjonen, andre internasjonale standarder av betydning for barns rettsstilling og lovbestemte rettigheter, på rettsområder som for eksempel barnevern, utlendingsrett, strafferett og helse- og sosialrett.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Advokat

Geir Kjell Andersland

Siste nytt

Møte med utenriksminister Espen Barth Eide

Mandag 6. november møtte ICJ-Norge og 14 andre organisasjoner utenriksminister Espen Barth Eide for å diskutere situasjonen i Gaza.

Barnevern: Skivenesutvalgets utredning er imponerende, men trenger noen forbedringer

ICJ Norges barnerettsutvalg har skrevet en grundig høringsuttalelse til Skivenesutvalget (NOU 2023: 7).

Høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet

Fagutvalget for barns rettigheter har levert en høringsuttalelse som tar sikte på å kommentere noen aspekter ved utredningen som er særlig viktige i arbeidet med å bedre rettssikkerheten i barnevernet, blant annet ved å senke partsalderen til 12 år for styrke barns prosessuelle vern.