Møte med utenriksminister Espen Barth Eide

Mandag 6. november møtte ICJ-Norge sammen med 14 andre organisasjoner utenriksminister Espen Barth Eide.

Bakgrunnen for møtet var situasjonen som utspiller seg i Gaza nå. Møtet ble innledet av Christina Eckhoff Skeie, daglig leder i ICJ- Norge, som utfordret utenriksministeren på  hvordan sivilsamfunnet kan støtte opp om UDs arbeid for varige endringer.

Det første innlegget ble innledet av Palestinakomiteen. De spurte blant annet om Norge vil støtte etterforskning av krigsforbrytelser. Til dette svarte utenriksministeren at Norge bidrar med penger til ICCs etterforskning i Palestina. Utenriksministeren er tydelig på at ICC har  jurisdiksjon, men ikke nødvendigvis inne i Israel. Etterforskningen gjelder uansett for Israelske handlinger på Palestinsk territoriet.

Videre hadde Redd Barna og  Palestinske barn i israelske militær fengsler (PIM) ved Geir Kjell Andersland et innlegg om barn i krig og konflikt.  Geir Kjell er også leder for ICJs fagutvalg for barns rettigheter. Redd barna kunne fortelle at i løpet av de tre første ukene har flere barn dødd enn det antall barn som dør årlig i alle konflikter samlet. De påpekte sårbarheten til barn og om hvordan barn får større skader enn voksne av “blast injuries”. Det er også vanskelig å behandle barn grunnet mangel på utstyr. 

PIM spurte videre om når Norge kan få Israel til å slutte å bruke isolatceller på barn ned mot 12 år. Umin svarte at dette er brudd på både torturkonvensjonen og barnekonvensjonen. Norges mulighet er å ta dette opp i UPR (universal periodic review) og det ble tatt opp senest i mai.  Administrativ forvaring må opphøre, ikke minimeres og det er den fengslede stats ansvar. 

Utenriksministeren forklarte at nå bor mer enn 7 milliarder mennesker i land som er mer og mer kritiske og høyrøstede til Israel. Dette kommer til å merkes i ethvert FN-organ.

Til sist spurte Norsk Folkehjelp om hva Norge gjør konkret for å bidra til at folkeretten overholdes og når Norge kommer til å anerkjenne Palestina.

Utenriksministeren fortalte at Norge har holdt igjen på anerkjennelse, for vi har en tradisjon for å anerkjenne realiteter. Det må være en stat og ikke kun en politisk støtteerklæring. Vi ønsker å komme til det tidspunktet. 

I etterkant la utenriksministeren ut følgende melding på Twitter:

image.png
Del innlegget: