Corona-utvalget

Fagutvalget for Corona-relaterte rettsspørsmål er et ad-hoc utvalg nedsatt i forbindelse med Covid-19 pandemien. Mandatet omfatter rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål knyttet til regler og andre tiltak for pandemibekjempelse samt spørsmål om demokratisk forankring gjennom tilstrekkelige begrunnelser for og åpenhet omkring Corona-relaterte beslutninger.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Advokat

Helge Morset

Siste nytt

Spørsmål tilknyttet tiltak under koronapandemien

ICJ-Norge ønsker å stille et gjennomgående spørsmål knyttet til begrunnelsene for smitteverntiltakene iverksatt under koronapandemien.