EU/EØS-rett

Fagutvalget for EU- og EØS-rettslige spørsmål arbeider med rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål knyttet til EU-retten og EØS-samarbeidet, herunder ved gjennomføring av EU/EØS-rettens fire friheter i norsk rett og de grunnleggende rettsstatlige forutsetninger som ligger til grunn for EU og EØS-avtalen. Utvalgets mandat omfatter også spørsmål knyttet til de EØS-rettslige forutsetninger for Norges overføring av midler til andre land som ledd i EØS-samarbeidet.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Førsteamanuensis

Malgorzata Cyndecka

Siste nytt

Polen demonterer rettsstaten

Terje Einarsen og Malgorzata Cyndecka fortsetter i dette innlegget å ta til orde for å stanse utbetalinger av EØS-midler til Polen, etter at de tidligere sendte brev til Regjeringen og stortingspartiene med anmodning om å stanse utbetalingene.

Åpent brev – Norge må fryse overføringer til polske myndigheter

ICJ-Norge anmoder norske myndigheter om å stanse utbetalinger av EØS-midler til Polen inntil situasjonen i landet blir tilstrekkelig utbedret. Norske myndigheter kan ikke bidra til ytterligere svekkelse av den polske rettsstaten.