EU/EØS-rett

Fagutvalget for EU- og EØS-rettslige spørsmål arbeider med rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål knyttet til EU-retten og EØS-samarbeidet, herunder ved gjennomføring av EU/EØS-rettens fire friheter i norsk rett og de grunnleggende rettsstatlige forutsetninger som ligger til grunn for EU og EØS-avtalen. Utvalgets mandat omfatter også spørsmål knyttet til de EØS-rettslige forutsetninger for Norges overføring av midler til andre land som ledd i EØS-samarbeidet.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Førsteamanuensis

Malgorzata Cyndecka

Siste nytt