ICJ-Norge med innspill den nye regjeringsplattformen

ICJ-Norge sendte 27. september brev til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV (som da fortsatt var aktuell regjeringspartner) med innspill til ny regjeringsplattform. Innspillet besto av 10 forslag som ble utdypet og begrunnet nærmere i vedlegg til brevet.

Vi vil komme tilbake til videre oppfølgning av våre forslag med utgangspunkt i regjeringens Hurdalsplattform.

 

Del innlegget: