ICJ-Norge fraråder en reversering av domstolsreformen

Departementet har hatt på høring forslag om å gjenninføre domstolsstrukturen fra før domstolsreformen i 2021. ICJ-Norge vil sterkt fraråde en reversering av domstolsreformen. En gjeninnføring av strukturen fra før reformen i 2021 vil medføre et svekket tjenestetilbud for domstolenes brukere og svekket rettssikkerhet for innbyggerne – især for sårbare grupper som barn. Reverseringsforslaget er i tillegg problematisk i et uavhengighetsperspektiv.

Les ICJ-Norge sitt høringssvar her.

Del innlegget: