Høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet

Fagutvalget for barns rettigheter har levert en høringsuttalelse som tar sikte på å kommentere noen aspekter ved utredningen som er særlig viktige i arbeidet med å bedre rettssikkerheten i barnevernet, blant annet ved å senke partsalderen til 12 år for styrke barns prosessuelle vern.