Dette er ikke nødhjelp

ICJ-Norge har ved tidligere anledninger uttrykt et ønske å stanse utbetalinger av EØS-midler til Polen for å ikke bidra til ytterligere svekkelse av den polske rettsstaten. I dette innlegget svarer Terje Einarsen og Malgorzata Cyndecka på kritikk mot denne aksjonen. Innlegget er opprinnelig publisert i Dagbladet


Uavhengig av opplyst formål kan norske politikere risikere etterforskning og straff i Norge hvis man velger å stille norske skattekroner til disposisjon for et mulig korrupt regime.

Polsk-norsk dialoggruppe ved Afrodyta Papadopulu mener ICJ-Norge støtter reaksjonære krefter i Polen. Det faller på sin egen urimelighet.

ICJ-Norge er en norsk avdeling av International Commission of Jurists (ICJ), en ikke-statlig organisasjon av uavhengige jurister som arbeider for å fremme og forsvare rettsstat, demokrati og menneskerettigheter.

Papadopulu snur saken på hodet i sitt innlegg. Men for ordens skyld: Vi gjengir ikke ukritisk «opposisjonens fremstilling av situasjonen i Polen», slik hun hevder. ICJ-Norge har gjennom et bredt spekter av forskjellige kilder og kontakter fulgt angrepet på den polske rettsstaten og anstendige polske dommere siden PiS fikk regjeringsmakt i 2015.

Vår virkelighetsoppfatning stemmer godt overens med tilsvarende syn hos uavhengige polske dommerforeninger, en rekke europeiske og internasjonale dommerforeninger, EU-domstolen og EUs øvrige organer og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, for bare å nevne noen.

Vårt anliggende er selvsagt ikke å støtte reaksjonære krefter i Polen fra kommunisttiden i Polen. Mange dommere fra den tiden ble avskjediget i årene etter regimeskiftet, for eksempel ble 80 prosent av dommerne i polsk høyesterett avskjediget allerede i 1989. De som er igjen i dag, er en liten minoritet (10 prosent) utnevnt på slutten av 1980-tallet da kommunismen var i oppløsning. Det er heller ikke disse dommerne vi er spesielt bekymret for.

Mer interessant er det at en notorisk beryktet statsadvokat som under kommunistveldet i Polen forfulgte opposisjonelle, Stanislaw Piotrowicz, har blitt valgt til Senatet som medlem av PiS og i tillegg har fått tildelt sete i den fullt ut politisk styrte – og derfor helt illegitime – polske konstitusjonsdomstolen.

Papadopulu mener at vi også kom med udokumenterte påstander om misbruk av midler i det polske Justisdepartementet i et brev til norske myndigheter. I mellomtiden har den polske Riksrevisjonen også utgitt en knusende rapport om omfattende misbruk i Justisdepartementet av midler som skulle støttet voldsofre.

Det vil ikke bli noen polsk etterforskning, for påtalemyndigheten er underlagt justismininister Zbigniew Ziobro og har ingen uavhengighet.

Den polske konstitusjonsdomstolen har eksplisitt uttalt at Polen ikke trenger å respektere alle felles forpliktelser og dommer fra EU-domstolen, og dermed underforstått heller ikke etter EØS-avtalen eller EMK.

Det er på denne bakgrunn vi har anmodet norske myndigheter om snarest å fryse overføringer av EØS-midler til polske myndigheter, og det er ikke mindre politisk velbegrunnet nå.

Uavhengig av opplyst formål kan norske politikere risikere etterforskning og straff i Norge hvis man likevel velger å stille hundrevis millioner/milliarder av norske skattekroner til disposisjon for et mulig korrupt regime.

Det er ingen sult eller nød i Polen som berettiger at vi må ta en kalkulert sjanse – dette dreier seg ikke om nødhjelp, men om overføringer basert på gjensidig respekt for inngåtte avtaler. Den forutsetningen finnes ikke lenger.

Del innlegget: