Felles brev til Stortinget om ratifikasjon og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig

ICJ-Norge stiller seg, sammen med Helsingforskomiteen, Advokatforeningen og Dommerforeningen, bak representantforslaget om at Norge må tiltre straffebudet om aggresjonsforbrytelse i Roma-vedtektene, og innta en tilsvarende bestemmelse i straffeloven. Det felles brevet til Stortinget kan leses her.

Del innlegget: