Fortsatt bekymret for nedbyggingen av rettsstaten i Polen

I et åpent brev til Utenriksministeren uttrykker ICJ-Norge sammen med Ad-hoc gruppen for Polen, bekymring for nedbyggingen av rettsstaten i Polen. Vi mener Norge må legge fortsatt diplomatisk press på Polen for å stoppe den pågående nedbyggingen av retts­staten i landet, særlig med hensyn til domstolenes uavhengighet og brudd på EØS-avtalens forutsetninger om rettssikkerhet.

Ad-Hoc gruppen for Polen består av representanter fra Den Norske Dommerforening, Advokatforeningen med støtte fra Raftostiftelsen Rafto Stiftelsen, Den norske Helsingsforskomité og Human Rights House Foundation.

Del innlegget: