Høringsuttalelse om opprettelse av spesialtribunal for aggresjonsforbrytelsen mot Ukraina

Styreleder for ICJ Norge, Terje Einarsen og assisterende generalsekretær for Den norske Helsingforskomitée, Gunnar M. Ekeløve-Slydal, kom nylig med en høringsuttalelse hvor det ble vist til tidligere høring om representantforslag om å støtte opprettelsen av et spesialtribunal for aggresjonsforbrytelsen mot Ukraina, jf. Representantforslag 110 S, Dokument 8:110 S (2022-2023), ved Justiskomiteen, Stortinget.

I høringsuttalelsen kommenteres blant annet forslaget om at Stortinget bør henstille regjeringen om å støtte opprettelsen av et spesialtribunal for å etterforske og straffeforfølge aggresjonsforbrytelser mot Ukraina, hva Norges rolle burde være i etableringen av et slikt tribunal, samt ratifikasjon av Kampala-tillegget og fjerning av begrensningene i Roma-vedtektene.

Les høringsuttalelsen i sin helhet her.

Del innlegget: