Høringsuttalelse om straffeloven § 185 om hatefulle ytringer

Styreleder i ICJ Norge, Terje Einarsen, Bano Abdulrahman, daglig leder i ICJ Norge og Erlend Balsvik, utvalgsleder, har sendt inn en høringsuttalelse til Kultur- og likestillingsdepartementet hvor det vises til NOU 2022:9, En åpen og opplyst offentlig samtale – ytringsfrihetskommisjonens utredning.

På vegne av ICJ Norge kommenterer de forslag til reformulering av straffeloven § 185. I tillegg kommenteres forslagene til endringer i straffeloven §§ 156 og 256, samt kommisjonens drøftelse av anonymitet på internett og hvilke tiltak det kan være behov for i den forbindelse.

Knyttet til straffeloven § 185, bemerker de at det er uvanlig at en offentlig utredning om straffebestemmelser kun foreslår reformulering av en bestemmelse som har vært omstridt i offentlig debatt, uten at det foreslås noen realitetsendring.

Les høringsuttalelsen i sin helhet her.

Del innlegget: