ICJ Norge og initiativet Forsvar folkeretten sendte en appell til regjeringen 15. oktober 2023 vedrørende den kritiske situasjonen på Gaza. Appellen ble publisert i Klassekampen 19. oktober. 

I appellen anmodes det om at Den norske regjeringen må arbeide for å opprettholde den internasjonale rettsordenen og at humanitærretten ikke brytes på ny under Israels hevnaksjon mot Hamas og sivilbefolkningen på Gaza. Regjeringen kan ikke operere med en dobbel standard hvor den ene part fordømmes for brudd på folkeretten med rette og på det sterkeste, og følges opp med krav om reaksjoner, mens den annen part møtes med forståelse for sin reaksjon, selv om den innebærer alvorlige overgrep mot sivilbefolkningen og brudd på folkeretten.

Dette er de konkrete kravene fra ICJ Norge og Forsvar folkeretten

UD ber om humanitær pause

UDs seksjon for Midtøsten og Nord-Afrika har i ettertid svart på appellen i en e-post:

Vi takker for e-brev 15. oktober om situasjonen i Gaza fra Forsvar folkeretten og ICJ-Norge. Vi setter stor pris på deres innspill om situasjonen i Gaza og folkerettslige problemstillinger i konflikten mellom Israel og Hamas. Utenriksministeren har understreket at Israel har et folkerettslig grunnlag for selvforsvar, men også plikt til å etterleve folkeretten i alle militære operasjoner. Det haster nå å få mer humanitær hjelp inn til en hardt prøvet befolkning i Gaza. Partene har plikt til å muliggjøre at nødhjelp kommer inn. Vi ber partene om en humanitær pause for å muliggjøre at blant annet nødhjelp nå kommer inn. Samtidig er det folkerettslig krav å sikre at befolkningen har tilgang til humanitær hjelp og at de beskyttes fra de verste effektene av krigen også mens kamphandlingene pågår. Den viktigste enkelthandlingen, som vil lindre lidelsen til befolkningen, er at det gjenopprettes tilgang til vann og strøm fra Israel.  

Både statsministeren og utenriksministeren er i tett kontakt med sentrale aktører i Midtøsten og i andre land om dette. Utenriksdepartementet opprettholder samtidig Norges langvarige engasjement for en forhandlet tostatsløsning mellom Israel og Palestina og vår rolle som leder av giverlandsgruppen for Palestina (AHLC). 

Vi takker igjen for deres engasjement og innspill. 

Mvh 

Seksjon for Midtøsten og Nord-Afrika 

Utenriksdepartementet.