UD: Partene har plikt til å muliggjøre at nødhjelp kommer inn

Appellen som ble innsendt av ICJ Norge og Initiativet Forsvar folkeretten, er nå besvart av Utenriksdepartementet. I svaret understrekes det blant annet at UD opprettholder Norges langvarige engasjement for en forhandlet tostatsløsning mellom Israel og Palestina.