Forbrytelsene i Gaza har blitt anmeldt av ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten.I en kronikk i UNIFORM, oppfordrer professor Gentian Zyberi ved UiO til norsk etterforskning umiddelbart.

Zyberi understeker at mangelen på ansvarliggjøring i tidligere konflikter i Gaza nødvendiggjør en annen tilnærming til den nåværende konflikten, nemlig en intern rettsforfølgelse foretatt av tredjestater, inkludert Norge – basert på prinsippet om universell jurisdiksjon.

Foto: Ola Sæther/UNIFORM.
KREVER UMIDDELBAR ETTERFORSKNING: Professor ved Det juridiske fakultet, UiO, Gentian Zyberi. Foto: Ola Sæther/UNIFORM.

– Dersom norske rettshåndhevende myndigheter, NAST inkludert, ønsker å unngå anklager om dobbeltstandarder, bør de umiddelbart starte etterforskning av situasjonen i Gaza og reise tiltale mot dem som er mest ansvarlige for de pågående forbrytelsene mot menneskeheten i de okkuperte palestinske områdene, skriver han videre.

Les kronikken i sin helhet her.

Zyberi jobber ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Tidligere har han arbeidet ved Amsterdam Center for International Law ved Universitetet i Amsterdam og Netherlands Institute of Human Rights ved Universitetet i Utrecht. I løpet av de siste 17 årene har han forsket, publisert og undervist innen internasjonale menneskerettigheter, internasjonal humanitær rett, internasjonal strafferett og folkerett ved universiteter i Nederland, USA, Kina, Albania og Norge.

Det er fremdeles ikke truffet beslutning om åpning av etterforskning. Saken ligger hos NAST til avgjørelse, etter en runde med vurdering og innstilling/anbefaling fra Kripos. Innholdet er ikke kjent.