ICJ-Norges innspill til Norges toårige medlemskap i Sikkerhetsrådet

ICJ-Norge ved Unni Kolsrud deltok på NGO-forum. Vedlagt følger vårt innspill der menneskerettighetssituasjonen i Jammu og Kashmir fremheves.

Teksten er skrevet av Kiran Aziz, styremedlem i ICJ-Norge.

ICJ-Norges innspill: Deltakelse i Sikkerhetsrådet

Del innlegget: