ICJs Polen-engasjement fortsetter

Her følger en oversikt over ICJs formidlingsarbeid i perioden 9-19. november 2021

9. november – Litteraturhuset i Bergen, Arrangert av Europabevegelsen:

Det frie demokratiet i Polen er under press Samtale med Malgorzata Cyndecka og Dorota Zabludowska fra den polske dommerforeningen Iustitia. Se video på You Tube (samtalen starter 12.50)

 

10. november – Innlegg, Dagens Næringsliv, ved Malgorzata Cyndecka:

Feil og misforståelser om Polen – og en mulig milliardbesparelse i statsbudsjettet?

 

10. november – Universitetet i Bergen, Arrangert av ICJ-studentnettverk Bergen:

Panelsamtale om Polen: Demontering av rettsstaten. Med Eirik Holmøyvik, Malgorzata Cyndecka og Terje Einarsen

 

10. november – Innlegg, Klassekampen, ved Malgorzata Cyndecka:

Verdien av et kvinneliv

 

11. november – Universitetet i Bergen, Global Challenges, Arrangert av Bergen Global:

EEA/EFTA Explained: Where does all the money go? Panel: Thorfinnur Omarson (EFTA), Eva Honningsvåg (FMO), Malgorzata Cyndecka (UiB)

 

15. november – Innlegg, Klassekampen, ved Terje Einarsen:

Apologeter for Polens autoritære krefter

 

19. november – Litteraturhuset i Bergen, Litthus i Ditthus. Meetings of the Minds:

A closer look at the ongoing situation in Poland concerning its abortion laws. Samtale mellom Malgorzata Cyndecka og Dora Poni Lora. Se Video på You Tube (programmet starter 10.00).

 

19. november – Intervju, Dag og Tid, ved Terje Einarsen:

Norskfinanisiert rettsstat i forvitning (lydfil)

Norskfinansiert rettsstat i forvitring (Innlegg)

Del innlegget: