Initierer møte med den polske ambassadøren om domstolenes uavhengighet i landet

Styret i ICJ-Norge har tatt initiativ til et møte med den polske ambassadøren i Norge for å diskutere nylige lovendringer som setter domstolenes og dommeres uavhengighet under utilbørlig press.

Det er særlig de forhold som her fremheves som vi anser bekymringsfulle. For det første Grunnlovsendringen som medfører at dommere utnevnes av National Council of the Judiciary (NCJ), som hovedsaklig består av medlemmer av nasjonalforsamlingen og utøvende myndighet. Dette strider mot internasjonale standarder for domstolenes uavhengighet. Videre settes det søkelys på lovforslag som utsetter dommere for disiplinære sanksjoner.

Vedlagt følger brevet i sin fullstendighet.

Del innlegget: