Ketil Lund og 43 andre ICJ kommisjonærer og æresmedlemmer fra hele verden fordømmer polske myndigheters angrep på rettsstaten

ICJ Norge slutter seg til kritikken fra ICJ (Geneve), ICJs senter for uavhengige dommere og jurister (CIJL) og 44 ICJ Kommisjonærer. Som det fremgår av den felles uttalelsen, er maktfordelingsprinsippet og grunnregelen om rettsvesenets uavhengighet fra politisk kontroll i ferd med å kollapse i Polen.

Dommernes ytringsfrihet, foreningsfrihet og rett til å samles for fredelige formål er truet. Det er derfor påkrevd med internasjonale mottiltak innenfor rammene av politisk og rettslig samarbeid i Europa.

Del innlegget: