Maria Hessen Jacobsen tildeles Rettssikkerhetsprisen 2021

Maria Hessen Jacobsen er sammen med Randi Rosenqvist vinner av Rettssikkerhetsprisen 2021, for hennes innsats for å ivareta rettssikkerheten til, og bedre soningsforholdene for, de innsatte i norske fengsler. Saken er omtalt i bl.a. Advokatbladet. Maria er medlem av ICJ-Norge og har i flere år vært engasjert i Tyrkia-samarbeidet, Polen-gruppen og Ressursgruppen for studentnettverkene.

ICJ-Norge gratulerer!

Del innlegget: