Rettsstaten under sterkt press i Polen

Det er fremdeles engasjement rundt menneskerettighetssituasjonen i Polen. ICJs fagutvalgsmedlem Malgorzata Cyndecka har belyst temaet knyttet til domstolenes uavhengighet i norsk offentlighet, blant annet gjennom deltakelse i panelsamtaler i forbindelse med fremvisningen av dokumentarfilmen Judges Under Pressure. Fremvisningen fant sted under BIFF-festivalen i oktober 2022, og dokumentaren skildrer hvordan dommeren Igor Tuleya og hans kollegaer går til kamp mot en regjering som aktivt undergraver rettsstaten i Polen.

I 2015 tok partiet Lov og Rettferdighet (PiS) over makten i Polen, og året etter advarte Veneziakommisjonen om en alvorlig utvikling i det polske rettssystemet. I de senere årene har partiet fått kontroll over parlamentet, regjeringen og presidentembetet. Gjennom reformer har antallet lojalister i domstolsapparatet økt, og partiet har dermed skaffet seg kontrollen også her. Samtidig skal et nyopprettet disiplinærkammer straffe «ulydige» dommere, gjennom suspensjon, tvangsforflytning og uteblitt lønn. Både EMD og EU-domstolen har konstatert at reformene er i strid med EU-traktatene og EMK.

Den polske dommeren Igor Tuleya har vært en sterk stemme i kampen for det polske rettssystemets uavhengighet. Foto: lollipopfilms.fl
Den polske dommeren Igor Tuleya har vært en sterk stemme i kampen for det polske rettssystemets uavhengighet. Foto: lollipopfilms.fl

Kontrollen over hva som skal anses grunnlovsstridig, gir stor makt. Partiets hovedmål har vært å overta makten over konstitusjonsdomstolen. Konstitusjonsdomstolen har dessuten blitt en viktig aktør i diskusjonen om grunnlovens forrang over EU-retten og EMK. Regjeringen påstår at kravet til uavhengige domstoler er i strid med den polske grunnloven, selv om grunnloven er klar på at domstolene skal være uavhengige.

I oktober 2021 vedtok Konstitusjonsdomstolen et forslag som gjorde abort ulovlig. Dette var et resultat av en anmodning fra parlamentsmedlemmer fra PiS, etter at et forslag om en skjerpet abortlov strandet i parlamentet.

I en leder i Lov og Rett spør Malgorzata Cyndecka hva Norge bør gjøre, ettersom Polen er den største mottakeren av EØS-midler. Hun understreker at Norge og de andre EØS/EFTA-statene må få på plass vilkår som sikrer at vi ikke finansierer myndigheter som bevisst bryter med felleseuropeiske rettsstatsprinsipper.

Les artikkelen i sin helhet her.

Del innlegget: