Straffeforfølgelse av ISIL – et nasjonalt eller internasjonalt ansvar?

Mellom juni 2014 og desember 2017 okkuperte ISIL store deler av Irak og begikk alvorlige brudd på menneskerettighetene og humanitær folkerett. I 2017, etter ISILs fall, stemte FNs sikkerhetsråd enstemming for å anmode FN om å opprette en enhet for å bistå Irak med å ansvarliggjøre ISIL for forbrytelser, herunder å etterforske mulige krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. I forbindelse med dette arbeidet har etterforskningsteamet UNITAD konkludert med at ISIL begikk krigsforbrytelser.

Flere spørsmål gjenstår – blant annet hvor og hvordan ansvarlighet for internasjonale forbrytelser best kan sikres. Utgjør det en forskjell om ISIL-medlemmer og deres familier blir ansvarliggjort gjennom nasjonale eller internasjonale domstoler? I hvilken grad kan de holdes ansvarlige i sine hjemland for forbrytelser begått i andre stater?

Konferansen «Straffeforfølgelse av ISIL – et nasjonalt eller internasjonalt ansvar?» ble arrangert i november 2021, hvor blant andre styreleder for ICJ Norge, Terje Einarsen, deltok. Spørsmålene som ble diskutert er fremdeles svært relevante i lys av oppgjøret mot ISIL og andre terrorgrupper.

Se konferansen i sin helhet her.

Les konferanseoppslaget i sin helhet her.

Del innlegget: