ICJ-Norge mener Grunnloven bør endres før Tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid ratifiseres

ICJ-Norge har levert et supplerende innspill til Strotingets behandling av Tiileggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA, som innebærer en overføring og begrensning av norsk jurisdiksjonpå Norges territorium. Tiileggsavtalen befinner seg i beste fall i en gråsone for rekkevidden av Grunnloven § 26 og Grunnlovens skranker for myndighetsoverføring til en annen stat. Det konstitusjonelt riktigste hadde derfor vært å etablere en særskilt grunnlovshjemmel med visse begrensinger før en traktat som Tilleggsavtalen eventuelt blir folkerettslig bindende
inngått, og i mellomtiden videreføre gjeldende norsk NATO- og basepolitikk. Innspillet kan leses her.

Innspillet kommer i forlengelse av ICJ sin høringsuttalelse av 08. desember 2021, som kan leses her.

 

Del innlegget: