Uoverkommelig dyrt

Vi i den norske avdelingen av den internasjonale juristkommisjonen (ICJ) sitt fagutvalg for miljø- og klimasaker har undersøkt Norges implementering av Århuskonvensjonen.

Den tredje delen av Århuskonvensjonen sier at vi har rett til å få prøvd beslutninger som har virkning for miljøet av et kompetent overprøvingsorgan uten at dette er «uoverkommelig dyrt». Vår klare konklusjon er at Norge er langt unna å oppfylle kravene i Århuskonvensjonen når det kommer til prøving av miljøsaker. Vi mener at bruddene er grove.

ICJ er en uavhengig, internasjonal organisasjon (NGO) med sekretariat i Genève, stiftet i 1952. Kommisjonens målsetting er å fremme og beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper, herunder styrke individets grunnleggende rettigheter og friheter og fremme domstolsvesenets og advokatyrkets uavhengighet og alle staters gjennomføring av internasjonale standarder.

Her har du et eksemplar av rapporten. Vi håper du vil like den, og at du vil bidra til å få fokus på dette grunnleggende problemet i den norske miljøretten.

Del innlegget: