Utenriksministerens svar på anmodning om spesialtribunal

I kjølvannet av Russlands angrepskrig mot Ukraina, har det vært stadig større interesse i å opprette en FN-støttet spesialdomstol som skal etterforske og rettsforfølge krigshandlingene.
Styreleder i ICJ, Terje Einarsen, mener bred internasjonal oppslutning er viktig for det eventuelle tribunalets legitimitet, og at det derfor er viktig at Norge gir tydelig støtte. I et brev datert 5. desember 2022, oppfordret han utenriksminister Anniken Huitfeldt til å støtte opprettelsen av en spesialdomstol. Brevet ble utformet i samarbeid med Berit Lindeman, generalsekretær for Den norske Helsingforskomité og Oleksandra Matviychuk, styreleder for Senteret for sivile rettigheter – fjorårets vinner av Nobels fredspris.

 

Svaret fra utenriksminister Huitfeldt kom i slutten av januar. I svaret fremholder hun at Norge er positiv til ansvarliggjøringsmekanismer som kan bidra til å sikre rettferdighet for ofrene etter Russlands aggresjon og at Norge samarbeider tett med europeiske allierte og andre likesinnede i disse spørsmålene. Videre påpeker hun at ratifikasjonen av Kampala-tillegget reiser prinsipielle spørsmål som må vurderes grundig før en tar stilling til eventuell ratifikasjon.

Les utenriksministerens brev i sin helhet her.

Del innlegget: