Ytringsfrihet i den digitale verden

ICJs utvalg for personvern og ytringsfrihet arrangerte temakveld i Frokostkjelleren den 22. november 2021. Temaet som ble belyst var to nye lovforslag; straffeforfølgning ved påvirkningsvirksomhet og utvidet lagringshjemmel for informasjon fra nettet, til 15 år. Jon Wessel-Aas, advokat og leder i Advokatforeningen, Charlotte Elise Thuesen, og Erlend G. Balsvik, advokat og leder for ICJ Norges utvalg for personvern og ytringsfrihet  deltok i panelet. Det var stort oppmøte, blant annet fra jusstudenter og en gruppe elever fra rettslære. Det ble også satt lys på ICJ sitt arbeid generelt. Vi takker alle bidragsytere og fremmøtte.

Del innlegget: