Flyktning- og humanitærrett

Fagutvalget for flyktning- og humanitærrett arbeider med folkerettslige, rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål relatert til flyktningers og andre utsatte gruppers rettsstilling, herunder individers rettsbeskyttelse og staters ansvar forbundet med krig og væpnet konflikt.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Spesialrådgiver i Oslo kommune - byrådsavdeling for finans

Christina Victoria Eckhoff Skeie

Siste nytt

Oppsummering av konferansen «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter»

Referat fra konferansen som ble arrangert i februar 2023 av ICJ Norge og Forsvar Folkeretten.

Konferanse 9. februar: «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter. Retten til selvbestemmelse»

Anmodning om spesialdomstol for å rettsforfølge krigen i Ukraina