Flyktning- og humanitærrett

Fagutvalget for flyktning- og humanitærrett arbeider med folkerettslige, rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål relatert til flyktningers og andre utsatte gruppers rettsstilling, herunder individers rettsbeskyttelse og staters ansvar forbundet med krig og væpnet konflikt.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Spesialrådgiver i Oslo kommune - byrådsavdeling for finans

Christina Victoria Eckhoff Skeie

Siste nytt

ICJ Norge stiller som partshjelper i sak om menneskerettighetsbrudd

To kvinner hevder de ble utsatt for ulovlig tvangsmedisinering, beltelegging og bruk av isolasjon i løpet av en periode på 22 år. ICJ bistår som partshjelper.

— Viktig å få et rettsoppgjør med veldig alvorlige forbrytelser

Terje Einarsen mener etterforskningen av slavehold i IS-kalifatet bør være bred nok til å avdekke om norske statsborgere har vært involvert.

Oppsummering av konferansen «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter»

Referat fra konferansen som ble arrangert i februar 2023 av ICJ Norge og Forsvar Folkeretten.