Flyktning- og humanitærrett

Fagutvalget for flyktning- og humanitærrett arbeider med folkerettslige, rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål relatert til flyktningers og andre utsatte gruppers rettsstilling, herunder individers rettsbeskyttelse og staters ansvar forbundet med krig og væpnet konflikt.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Partner, advokat, Haakstad advokatfirma

Karsten A. Anfinsen

Siste nytt

Folkemord i Gaza – eller kun forbrytelser mot menneskeheten?

Terje Einarsen og Rahman Chaudhry mener at saken som Sør-Afrika har anlagt for ICJ i Haag er mer relevant for flere norske juristers arbeid enn man kanskje skulle tro.

ICJ Norway and Defend International Law file complaint against Israeli leaders for complicity in crimes against humanity

ICJ Norway and Defend International Law have filed a complaint with Norwegian prosecutors against Israeli Defence Minister Yoav Gallant, member of Israel’s War Cabinet Benjamin Gantz and Chief of Israeli General Staff Herzl Halevi, for complicity in crimes against humanity in Gaza.

ICJ-Norge og Forsvar folkeretten anmelder israelske ledere for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten

Grunnlaget for anmeldelsen er straffeloven § 102, både alternativene bokstav a (drap), bokstav b (utryddelse), bokstav d (tvungen forflytting), bokstav h (forfølgelse) og bokstav k (umenneskelig handling).