Flyktning- og humanitærrett

Fagutvalget for flyktning- og humanitærrett arbeider med folkerettslige, rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål relatert til flyktningers og andre utsatte gruppers rettsstilling, herunder individers rettsbeskyttelse og staters ansvar forbundet med krig og væpnet konflikt.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Partner, advokat, Haakstad advokatfirma

Karsten A. Anfinsen

Siste nytt

Styreleder Einarsen i samtale med Gaza-spesialrapportør

ICJ-Norges Terje Einarsen deltok i en panelsamtale på Bergen Global med FNs spesialrapportør for Palestina, Francesca Albanese.

UiO-professor krever norsk etterforskning av forbrytelser i Gaza

Norske etterforsknings- og påtalemyndigheter må uten ytterligere forsinkelser sette i gang etterforskning av forbrytelser begått i Gaza. De må også informere allmennheten, ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten om deres arbeid i denne forbindelse, skriver Professor Gentian Zyberi (UiO) i UNIFORM.

Folkemord i Gaza – eller kun forbrytelser mot menneskeheten?

Terje Einarsen og Rahman Chaudhry mener at saken som Sør-Afrika har anlagt for ICJ i Haag er mer relevant for flere norske juristers arbeid enn man kanskje skulle tro.