Sak om tvangsmedisinering inn for Høyesterett

I juni 2022 gikk Inger-Mari Eidsvik og Merete Nesset til søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene, med ICJ-Norge som partshjelper. Sakene skal nå få avklaring i Høyesterett.